Wetgeving Zorg en dwang

Op 11 mei is een wijziging van de Wvggz en Wzd ingediend bij de TK

Voorstel_van_wet

Memorie_van_toelichting-4

Daarnaast is net een internetconsultatie afgerond over een reparatiewetsvoorstel ter vereenvoudiging van de uitvoering van de Wzd en de Wvggz (zie www.internetconsultatie.nl)