Publicaties

Lezingen

B.J.M. Frederiks. Gedwongen zorg voor ouderen met dementie. Juridisch toekomstbestendig? Inleiding najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, 4 november 2016 (klik hier).

 

Internationale (refereed) tijdschriften

De Boer, M., Depla, M., Frederiks, B., Negenman, A., Habraken, J., Embregts, P., and C. Hertogh. (2018), Involuntary care – capturing the experience of people with dementia. A concept mapping study. Aging Mental Health, accepted January 2018. klik hier

Embregts, P, De Boer, M., Frederiks, B. and C. Hertogh (2017). Restraint interventions in people with moderate to servere intellectual disabilities: perspectives of support staff and family members. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, submitted February 2018

Frederiks B., Schippers B., Huijs M., & Steen S. (2017). Reporting of use of coercive measures from a Dutch perspective. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 11, 65-73.

Schippers, B., van Nieuwenhuijzen, M., Frederiks, B., & Schuengel, C. Reliability and feasibility of full registration of restraints in care for people with intellectual disabilities: a study on reliability and implementation. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, accepted 3 December 2017.

Dörenberg, A. de Veer, A. Francke, P. Embregts, M. van Nieuwenhuijzen & B. Frederiks (2018), ‘Applying restrictive measures in the care of adolescents with mild intellectual disabilities: attitudes of support staff and policy implications’, accepted 18 September 2016 Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities (published March 2018) klik hier

Romijn A, Frederiks BJM. Restriction on Restraints in the Care for People With Intellectual Disabilities in the Netherlands: Lessons Learned from Australia, UK, and United States. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 2012; 2:127–133 (klik hier)

Dorenberg, V.E.T., Frederiks, B.J.M., The Legal position of vulnerable people in the future: improving or going backwards? European Journal of Health law, 2012 (19), 485-502.  

Hout FAG, Nienhuis ED, Robben PBM, Frederiks BJM, Legemaate J. Supervision by the Dutch Healthcare Inspectorate. European Journal of Health Law 2010; 17: 347-360. (klik hier)

Niemeijer AR, Frederiks BJM, Riphagen II, Legemaate J, Eefsting JA, Hertogh CMPM. Ethical and practical concerns of surveillance technologies in intramural care for people with dementia or intellectual disabilities: an overview of the literature. International Psychogeriatrics 2010; 1-14, e-publication. klik hier

Niemeijer, A.R., Depla, M.F.I.A., Frederiks, B.J.M., Francke, A.J. and Hertogh C.M.P.M. (2014). The Use of Surveillance Technology in Residential Facilities for People with Dementia or Intellectual Disabilities: A Study among Nurses and Support Staff. Exploring Benefits and Drawbacks. American Journal of Nursing, 114, 12: 38-47. klik hier

Alhafaji, F.Y., Frederiks, B.J.M., Legemaate, J., “The Dutch System of Handling Complaints in Health Care”, Medicine and Law, 28 (2), (2009), 241-255.

Alhafaji, F.Y., Frederiks, B.J.M., Legemaate, J. Concurrence between complaints procedures in the Dutch healthcare system. European Journal of Health Law 2011 (18), 127-148.

Abma, TA, Widdershoven, GAM, Frederiks, BJM, Van Hooren, RH. Van Wijmen, F. en PLMG Curfs, Dialogical nursing ethics: the quality of freedom restrictions. Nursing Ethics, (15), 6, 789-802.

AR Niemeijer, MFI Depla, BJM Frederiks & CMPM Hertogh. Autonomy under surveillance. The experiences of people with dementia and intellectual disabilities with surveillance technologies in residential care. Nursing Ethics (June 9, 2014)

Frederiks, B.J.M., The rights of people with an intellectual disability in the Netherlands: From restriction to development, European Journal of Health Law 14 (2007): 1-15. (klik hier)

 

Nationale (refereed) tijdschriften

Frederiks, B.J.M. Rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie: vrijheid gewaarborgd? Regelmaat, 2017/6, p. 432-441.

Steen, S., Schipper, C. de, Frederiks, B.J.M. Onvrijwillige zorg. Van Wet Bopz naar Wet zorg en dwang,  Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen2016 (4), p. 302-324 (klik hier).

Frederiks, B.J.M., Dörenberg, V.E.T. en Van Nieuwenhuijzen, M., Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking: een juridisch-empirisch onderzoek, Nederland Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten, 2016 (1), 124-143 (klik hier).

 

Dörenberg, V.E.T., Damman, O., Steen, S.M., Claassen, L., Van Nieuwenhuijzen M., en Frederiks, B.J.M., Knelpunten bij het informeren van jeugdigen en (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking: een juridisch en empirisch perspectief, Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 2015/4, 300-326. (klik hier)

 

Frederiks, B.J.M., Van Hooren, R.H. en X. Moonen, Nieuwe kansen voor het burgerschapsparadigma: een pedagogisch, ethisch en juridische beschouwing. Nederland Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten, 2009 (1), 3-30.

 

Abma, T.A., Frederiks, B.J.M., Hooren, R.H. van, Widdershoven G.A.M., Wijmen, van F.C.B. en L.M.G. Curfs, Kwaliteit van vrijheidsbeperking: communicatie als criterium, Nederland Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten (31), 2005-3, 147-160.

 

Meininger, H.P. en B.J.M. Frederiks, Gedwongen anticonceptie bij mensen met een verstandelijke handicap? Juridische en ethische kanttekeningen bij een actuele discussie,Nederland Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten (31), 2005-3, 161-183.

 

Janssen, C.W.P, Buntinx, W.H.E., Frederiks, B.J.M. en P.P.M. de Witte, Het huis geregeld. Een onderzoek naar de huisregels binnen een instelling voor verstandelijk gehandicapten, Nederland Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten (31), 2005-3, 203-216.

 

Frederiks, B.J.M. et al, “Vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg: een aanzet tot systematisering”, Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten (31) 2005-1, p. 18-34.

 

Frederiks, B.J.M en J.C.J. Dute, “Evaluatie Wet Bopz: Interne rechtspositie verstandelijk gehandicapten”, Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten (28) 2002-3, p. 139-155.

 

Boeken, of bijdragen aan boeken

 

Frederiks, B.J.M, Dörenberg, V.E.T, Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Een handreiking voor begeleiders die dagelijks zorg en ondersteuning bieden aan cliënten. VUmc, oktober 2015.  (klik hier)

 

Frederiks, B.J.M. en L. den Dulk, Rechten van cliënten met een verstandelijke beperking, Uitgeverij Nelissen, Barneveld, 2009.

 

Stikker, T.E., Jonkers, M., Gerzon, Dijk, van K., Frederiks, B. en A. Janssen, Vraagbaak psychiatrie en recht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2007.

 

Frederiks, B.J.M. en K. Blankman, Praktijkreeks Bopz deel 9: de verstandelijk gehandicaptenzorg, Den Haag: Sdu Uitgevers BV 2005.

 

Frederiks, B.J.M., De rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap. Van beperking naar ontplooiing (diss.), Den Haag: Sdu Uitgevers BV 2004. (klik hier)

 

 

Rapporten

 

Hout, F.A.G., Nienhuis, E., Frederiks, B.J.M. en J. Legemaate, De inspectie voor de gezondheidszorg en het tuchtrecht, Vrije universiteit, EMGO+, 2009.

 

Gosselink. R. en B.J.M. Frederiks. Juridische verankering van de Nederlandse Gebarentaal. In opdracht van Dovenschap. Amsterdam: VUMC 2008.

 

Legemaate, J., Frederiks, B.J.M. & R.P. de Roode, Derde evaluatie van de Wet Bopz (Deel 7: internationale ontwikkelingen), Den Haag: ministerie van VWS 2007.

 

Abma, T.A., Frederiks, B.J.M., Hooren, R.H. van, Widdershoven G.A.M., Wijmen, van F.C.B. en L.M.G. Curfs, Kwaliteitscriteria voor vrijheidsbeperking in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Maastricht: Universiteit Maastricht 2006.

 

Arends, L.A.P., Blankman K. en B.J.M. Frederiks, Evaluatie Wet Bopz, Deelonderzoek 10-3: Interne rechtspositie in de psychogeriatrie en de verstandelijk gehandicaptensector, Den Haag: ZonMw 2002.

 

Dute, J.C.J. en B.J.M. Frederiks, Ondertoezichtstelling en opneming in een psychiatrisch ziekenhuis, Maastricht: Universiteit Maastricht, Cluster Zorgwetenschappen, Sectie Gezondheidsrecht 1999 (ISBN 90-72643-29-1).

 

Vaktijdschriften, overig 

Frederiks, B.J.M. en S. M. Steen. De Wet zorg en dwang is aangenomen, en nu? Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2018 (42), 2, 156-163.

(De_Wet_zorg_en_dwang_is_aangenomen_en_nu)

 

Dorenberg, V. en B.J.M. Frederiks en X. Moonen. Voortzetting van (verplichte) hulp aan risicojongeren die 18 jaar worden. Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (40), p. 2967-2974 (klik hier).

 

Frederiks, B.J.M., en R.B.J. Knuiman, In Wet zorg en dwang geen plaats voor Bopz-arts: een onverstandige keuze, Nederlands Juristenblad, 2016-37, 2759-2762 (klik hier).

 

Frederiks, B.J.M., Steen, S.M., Noot 14 (noot bij Rb. Rotterdam 9 november 2015, nr. C/10/486615/FA RK15-8320, JVggz 2016/2, p. 93-100 (klik hier)

 

Frederiks, B.J.M., Steen, S.M., De Wet zorg en dwang en de Thematische wetsevaluatie gedwongen zorg, Journaal GGZ en recht, 2015/1, 3-9. (klik hier); ook verschenen in: Tijdschrift Zorg & Recht in Praktijk (ZIP), 2015/1.

 

Frederiks, B.J.M., Steen, S.M., Noot 39 (noot bij HR 2 oktober 2015, nr. 15/02910), JVggz 2015/4, p. 265-279. (klik hier)

 

Steen, S.M., Frederiks, B.J.M., Cliëntenvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris nader verklaard, Journaal GGZ en recht, 2015/6, 12-16. (klik hier)

 

Frederiks, B.J.M., Voortschrijdend inzicht. Gedwongen zorg in psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg in één wettelijke regeling met psychiatrie, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (39) 2015-4, 226-231. (klik hier)

 

Frederiks, B.J.M., Noot nr. 40 en 47, Bopz Jurisprudentie (16), 2010-3, 184-189.

 

Frederiks BJM, Legemaate J, Blankman K, Hertogh CMPM. Het wetsvoorstel zorg en dwang: een verantwoorde verbetering van de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en dementie? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2010: 34: 76-86.

 

Hout FAG, Stibane R, Frederiks BJM, Legemaate J, Robben PBM. De Inspectie voor de gezondheidszorg en het tuchtrecht. Tijdschrift voor Toezicht 2010; 1: 46-64.

 

Legemaate J. Hout FAG, Frederiks BJM, Robben PBM. Het maken van beroepsbeperkende afspraken door de Inspectie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2010; 34: 17-23.

 

Frederiks BJM, Voorwoord: Vrijheid en verantwoordelijkheid. Journaal GGZ en recht 2010, nr. 7, p. 142-143.

 

Frederiks, B.J.M. Wetsvoorstel Zorg en dwang: een eerste verkenning, Journaal GGZ en recht, Den Haag: Sdu uitgevers, 2009 (5), 111-128. (klik hier)

 

Alhafaji, F.Y., Frederiks, B.J.M., Legemaate, .J, “Ervaringen van klagers en aangeklaagde artsen met het tuchtrecht”, Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement, 2009 (3).

 

Frederiks, B.J.M. Voorwoord, Journaal GGZ en recht, Den Haag: Sdu uitgevers, 2009 (3), 58-60.

 

Gosselink, R & Frederiks, B.J.M, De rechtspositie van dove patiënten in de gezondheidszorg: de kwaliteit van (het recht op) communicatie in het geding?, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2009, 306-308. (klik hier)

 

Frederiks, B.J.M., A. Niemeijer, C.M.P.M. Hertogh. De juridische en ethische aspecten van domotica in de zorg voor mensen met dementie. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, 2009 (5), 181-185.

 

Frederiks, B.J.M. Ingezonden brief. Wet Zorg en dwang, Markant, 2009 (9), p. 13.

 

Hendriks, A. Frederiks, B.J.M. en M. Verkerk (2008) , Het recht op autonomie in samenhang met goede zorg bezien, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2008, (32), 1, 2-18. (klik hier)

 

Frederiks, B.J.M. Voorwoord. Journaal GGZ en recht, Den Haag: Sdu uitgevers, december 2008, 4, 138-139.

 

Frederiks, B.J.M., De toekomst van de rechtspositie van cliënten met een verstandelijke handicap?, Journaal GGZ en recht, Den Haag: Sdu uitgevers, november 2007, 3 (7).

 

Frederiks, B.J.M., Stikker, T. en R.H. Zuijderhoudt, Juridische update rechtspositie jeugdzorg en jeugd ggz, Journaal GGZ en recht, Den Haag: Sdu uitgevers, november 2007, 3 (7).

 

Legemaate, J., Frederiks, B.J.M. en R.P. de Roode, De Wet Bopz in internationaal perspectief, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (31) 2007-4, p. 268-281

 

Meersbergen, D.Y.A. en B.J.M. Frederiks, Omgaan met risicovolle handelingen in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie, Journaal GGZ en recht, Den Haag: Sdu uitgevers, mei 2007, 3 (3-4): 51-57.

 

Hondius, A.J.K. en B.J.M. Frederiks, Wilsonbekwaamheid bij dwangtoepassing, Journaal GGZ en recht, Den Haag: Sdu uitgevers, mei 2007, 3 (3-4): 57-62.

 

Alhafaji, F.Y., Frederiks, B.J.M. en J.Legemaate, Samenloop van klachtenprocedures in de Nederlandse gezondheidszorg, Klacht en management in de zorg, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2007, 4 (3/4), p. 23-27.

 

Frederiks, B.J.M. Voorwoord, Journaal Ggz en recht, Den Haag: Sdu uitgevers, maart 2007, 3(2): 30-31.

 

Abma, B. Frederiks, R. van Hooren, G. Widdershoven, F. van Wijmen & L. Curfs,. Morele dilemma’s in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Kwaliteitscriteria voor vrijheidsbeperkende interventies, MGv 2007 (62), 3, 195-207.

 

Frederiks, B.J.M., Noot nr. 39 en 40, Bopz Jurisprudentie (12), 2006-3, 201-206.

 

Abma, T.A., B.J.M. Frederiks, R.H. van Hooren, G.A.M. Widdershoven, F.C.B. van Wijmen en L.M.G. Curfs (2006) Schipperen tussen niet helpen en overrulen: kwaliteitscriteria voor vrijheidsbeperking van mensen met verstandelijke beperkingen, Journaal Ggz en recht, Den Haag: Sdu uitgevers, december 2006, 2(8): 171-175.

 

Arends, L.A.P. en B.J.M. Frederiks, Vrijheidsbeperking in de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg: de contouren van een nieuwe regeling, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht(30) 2006-2, p. 321-327.

 

Frederiks, B.J.M. en, A.J.K. Hondius, Dwang en drang: een vorm van intensieve zorg?Journaal Ggz en recht (1), 2005-1, p. 3-7.

 

Frederiks, B.J.M., Noot nr. 23, Bopz Jurisprudentie (11), 2005-2, p. 138-141.

 

Frederiks, B.J.M, Opinie: een alternatieve Bopz, Markant, (8) 2003-1, p. 14.

 

Arends, L.A.P. en B.J.M. Frederiks, ’Hersenschimmen? Een beschouwing over de noodzaak van nieuwe wetgeving naar aanleiding van de tweede Wet Bopz-evaluatie interne rechtspositie van psychogeriatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten’, Tijdschrift voor gezondheidsrecht(27) 2003-2, p. 80-92.

 

Arends, L.A.P. en B.J.M. Frederiks, Verslag Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (27) 2003-5, p. 321-327.

 

Frederiks, B.J.M., Jehova’s Getuigen en bloedtransfusie. Een gezondheidsjuridisch commentaar.Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek, (10) 2000-4, p. 128-130.

 

Frederiks, B.J.M., Verslag najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 19 november 1999, Tijdschrift voor gezondheidsrecht (24) 2000-2, p. 101-105.

 

Congres presentaties, internationaal

 

Steen, S.M., Frederiks, B.J.M, De Schipper, J.C., Views and opinions concerning proposed legislation on restrictive measures for people with intellectual disabilities in the Nederlands, Journal of Intellectual Disability Research (EAMHID 2015 edition), 77-78. (klik hier)

 

Herps, M. van Vliet en B. Frederiks, Supporting providers to reduce restraint in theNetherlands. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2010; 23 (5), 449.

 

BJM Frederiks, Compulsory care and coercion: a new Dutch legal framework for restraints in the care for people with ID. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2010; 23 (5), 449.

 

A.R. Niemeijer, BJM Frederiks, J.Legemaate, JA Eefsting & CMPM Hertogh, Soft restraint or hard alternatives? The ethics of technological alternatives to restraints in residential care for people with ID: a research project. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2010; 23 (5), 449.

 

BJM Frederiks. Quality Standards monitoring the use of coercive inteventions in the care for people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research; 52 (8/9), 695.

 

BJM Frederiks. Good care and support without restrictions of freedom – can it be done?

Journal of Intellectual Disability Research; 52 (8/9), 707.

 

The Mental Health Act in the Netherlands: a Special Act for Persons with an Intellectual Disability, 30th World Congress of the International Academy of Law and Mental Health. June 28th, 2007, Padua, Italy.

 

Involuntary contraception for persons with an intellectual disability? Clarifying a public debate by studying legal and ethical aspects of a single case history. European Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability, August 2th, 2006, Maastricht, the Netherlands.

 

From self determination to self development. Improving the quality of freedom restrictions. European Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability, August 2th, 2006, Maastricht, the Netherlands.

 

The legal status of people with an intellectual disability: from restriction to development, 16thWorld Congress on Medical Law, August 9th, 2006, Toulouse, France.

 

An alternative legal framework for the application of freedom restrictive measures in the care of individuals with an intellectual disability in the Netherlands. 12th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability, June 17th, 2004. Montpellier, France.

 

Niemeijer, A., Frederiks, B., Depla., M., Eefsting, J, Hertogh, C. (2012). The place of surveillance technology in residential care for people with intellectual disabilities: is there an ideal model of application. Journal of Intellectual Disability Research doi: 10.1111/j.1365-2788.2011.01526.x.

 

Freedom-restriction measures in the care of individuals with an intellectual disability in the Netherlands. 13th World Congress of Inclusion International, September 24th, 2002, Melbourne, Australia.

 

Legal status of incompetent patients in psycho-geriatric and intellectual disabled settings from a Dutch perspective. 14th World Congress on Medical Law, August 14th, 2002, Maastricht, the Netherlands.

 

Legal status of people with an intellectual disability in Dutch health care. 11th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability, August 5th, 2000, Seattle, USA.