Biografie

mr. dr. Brenda Frederiks

02 B FE6I0904KBLSC2 (k)03 B FE6I0905U2KBLSC-B (k)

Biografie

Na in Maastricht rechten (afstudeerrichting: gezondheidsrecht), en gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting: beleid en beheer van de gezondheidszorg) te hebben gestudeerd ben ik in 2004 gepromoveerd met het proefschrift: ‘De rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking: van beperking naar ontplooiing

In dit proefschrift ligt het accent op het thema vrijheidsbeperking (juridisch en empirisch onderzoek) in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Voor deze publicatie mocht ik in 2005 de Ds. Visscherprijs 2005 ontvangen. Deze prijs wordt iedere twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle publicatie heeft verzorgd over integratie en participatie van mensen met een verstandelijke handicap in de samenleving.

Na mijn promotie is de rechtspositie van mensen met een (verstandelijke) beperking en mensen met dementie een centraal thema gebleven.

Sinds 2005 ben ik werkzaam bij het Amsterdam UMC als universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht. Vanaf 1 juni 2020 heet de nieuwe afdeling ‘ethiek, recht en humaniora’.

Als docent doceer ik (onderdelen van het ) gezondheidsrecht  aan de faculteiten geneeskunde, gezondheidswetenschappen en rechtsgeleerdheid.

Als onderzoeker ben ik betrokken geweest bij verschillende onderzoeken, waarbij de nadruk ligt op de rechtspositie van kwetsbare personen.

Overige functies en activiteiten

 • hoofdredacteur ‘Journaal GGZ en recht’ (JGGZR), Sdu Uitgevers
 • redacteur Jurisprudentie Verplichte Zorg
 • september 2006 – oktober 2007; inspecteur gehandicaptenzorg
 • 2007 en 2008: externe deskundige bij de Bopz-campagne van de IGZ in de verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie.
 • april 2008-2013: externe deskundige bij ‘Zorg voor beter’: projecten gericht op het terugdringen van vrijheidsbeperkingen in ouderenzorg en zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking
 • lid/voorzitter van een aantal klachtencommissie voor cliënten in de langdurige zorg (ouderenzorg, jeugdzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg)
 • lid bestuur Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR)
 • lid-jurist Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg
 • lid Raad van Toezicht, Stichting Vecht en IJssel
 • lid Raad van Toezicht, Esdege-Reigersdaal
 • adviseur Stichting stop onnodige vrijheidsbeperking in de zorg (SOVIDZ)

Daarnaast geef ik regelmatig lezingen en trainingen aan een zeer gevarieerd publiek, zoals studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen, artsen in opleiding, huisartsen in opleiding, specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, RINO en heb ik ervaring met het spreken op verschillende congressen.