Biografie

mr. dr. Brenda Frederiks

.AAIA_wDGAAAAAQAAAAAAAAthAAAAJDQ2NGJlZDI2LWQ2YzAtNDRmNy05ZTA5LTcxMGZjMDc5NTM0MQ

 

 

Biografie

Na in Maastricht rechten (afstudeerrichting: gezondheidsrecht), en gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting: beleid en beheer van de gezondheidszorg) te hebben gestudeerd ben ik in 2004 gepromoveerd met het proefschrift: ‘De rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking: van beperking naar ontplooiing

In dit proefschrift ligt het accent op het thema vrijheidsbeperking (juridisch en empirisch onderzoek) in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Voor deze publicatie mocht ik in 2005 de Ds. Visscherprijs 2005 ontvangen. Deze prijs wordt iedere twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle publicatie heeft verzorgd over integratie en participatie van mensen met een verstandelijke handicap in de samenleving.

Na mijn promotie is de rechtspositie van mensen met een (verstandelijke) beperking en mensen met dementie een centraal thema gebleven.

Sinds 2005 ben ik werkzaam bij het VUmc als universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht.

Als docent doceer ik (onderdelen van het ) gezondheidsrecht  aan de faculteiten geneeskunde, gezondheidswetenschappen en rechtsgeleerdheid.

Als onderzoeker ben ik betrokken geweest bij verschillende onderzoeken.

Overige functies en activiteiten

  • hoofdredacteur ‘Journaal GGZ en recht’ (JGGZR), Sdu Uitgevers
  • september 2006 – oktober 2007; inspecteur gehandicaptenzorg
  • 2007 en 2008: externe deskundige bij de Bopz-campagne van de IGZ in de verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie.
  • sinds april 2008: externe deskundige bij ‘Zorg voor beter’: projecten gericht op het terugdringen van vrijheidsbeperkingen in ouderenzorg en zorg aan cliënten met een verstandelijke beperkin
  • lid/voorzitter van een aantal klachtencommissie voor cliënten in de langdurige zorg (ouderenzorg, jeugdzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg)
  • lid bestuur Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR)
  • lid-jurist Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg
  • lid Raad van Toezicht, Stichting Vecht en IJssel

Daarnaast geef ik regelmatig lezingen en trainingen aan een zeer gevarieerd publiek, zoals studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen, artsen in opleiding, huisartsen in opleiding, RINO en heb ik ervaring met het spreken op verschillende congressen.